Laugaricio Paragliding Cup 2016

Propozície na 2. kolo Slovenského pohára, Laugaricio paragliding cup 2016, nájdete v navigácií alebo prejdete kliknutím sem.

Poukázanie 2% z daní

Ahojte,
pokial by ste chceli poukázať 2% z Vašich daní nášmu klubu Paragliding TN, tak v prílohe je predvyplnený formulár. Kľudne môžete ponaháňať kamarátky/frajerky/mamky/milenky či susedy. Peniaze chceme použiť hlavne na prenájom štartovačky na Súči (aby sme nemuseli vyberať), treba zaplatiť web, účtovníčku a vedenie účtu. Zvyšok sa použije na kosenie, stavbu Gošovho domu a čo nám zostane, môžme prepiť.
Vopred vďaka!

Stručný návod čo robiť:

Dôležité termíny:

do 15.2.2016 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

do 31. marca 2016 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. (Tento termín nie je pre väčšinu z vás dôležitý. Ak sa Vás týka tak viete o čo ide.)

do 30. apríla 2016 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane). To znamená doručiť Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.

Popis krokov venovania 2% z dane pre zamestnancov.

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane (Zistíte podľa zúčtovania ktoré vám po vyžiadaní dodá zamestnávateľ). Suma sa výpĺňa do kolonky 12 a 13 vo Výhlásení. Do kolonky 12 uveďte sumu z riadku 3 z potvredenia o zaplatení dane. Do kolonky 13 uveďte 2% zo sumy zaokrúhlené na 2 desatinné miesta (centy). Do kolonky 14 uveďte dátum zaplatenia dane z potvrdenia, ktoré ste dostali do zamestnávateľa.
3. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pomôžte s procesom a vyplnením aj vašim známim. Vyhlásenia spolu s potvrdeniami môžete zozbierať a naraz doniesť na daňový úrad. Akurát treba dať pozor aby to bol úrad v mieste bydliska daňovníka.

Vyhlásenie – Treba vytlačiť, vyplniť a zaniesť podľa návodu vyššie.

Ukážka – Takto vyzerá potvrdenie o zaplatení dane ktoré dostanete od zamestnávateľa na základe ktorého vyplníte Vyhlásenie a odovzdáte ho spolu s ním.